English

کیمیاران تولید کننده افزودنی های پلیمری و پایدارکننده های پی وی سی

GH112DRA

GH112DRA

استابیلایزری شامل پایدارکننده های موثر نوری و حرارتی بر پایه سرب، که دارای میزان متناسبی از روان کننده های مفید می باشد. این امر سبب گردیده محصولی با مقاومت مکانیکی خوب و پخت مناسب تولید گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً تماس حاصل فرمایید.

مقایسه کن
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
شکل پودری
رنگ سفید
خاكستر (%) 56±1
دانسيته (g/cm3) 0/60±0/02
حلاليت در آب غیر قابل حل

موارد مصرف

لوله هاي زهكشي و کوروگیت

میزان مصرف پیشنهادی

بسته به مقدار فیلر و شرایط فرایند از ۵ / ۲ تا ۵ / 3 ( phr )

بسته بندی استاندارد

در کیسه هاي ۲۵ کیلوگرمي کامپوزیتي.