English

کیمیاران: تولید کننده افزودنی های پلیمری (استابیلایزرهای پی وی سی و روان کننده ها)

صفحات با برچسب اکستروژن

مقالات

مقالات

رفع عیب در فرایند اکستروژن پی‌وی‌سی پیشنهادهایی برای رفع عیب برخی از اشکالات محصول راهکارهای مناسب برای پیشگیری از ایجاد برخی از عمده مشکلات ظاهری محصول نهایی  پنج چالش برای رشد پایدار محصولات پی‌وی‌سی الگوی جهانی ...
اطلاعات بیشتر
رفع عیب در فرایند اکستروژن پی‌وی‌سی

رفع عیب در فرایند اکستروژن پی‌وی‌سی

شکل ظاهری مواد در قسمت وکیوم یا گازگیر نقشی تعیین کننده برای ایجاد شرایط بهینه در فرایند اکستروژن دارد. شکل مواد در گازگیر باید به صورت پنیری یعنی متخلخل باشد تا هوا و گاز ایجاد شده در مسیر بتواند از میان مذاب خارج شود. مارپیچ در گلویی خ ...
اطلاعات بیشتر
پیشنهادهایی برای رفع عیب برخی از اشکالات محصول

پیشنهادهایی برای رفع عیب برخی از اشکالات محصول

برخی از اشکالات محصول پارامترهای زیادی برای بررسی و کنترل کیفیت محصول نهایی وجود دارد که اغلب در الزامات استاندارد محصول به خوبی تشریح شده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به ظاهر محصول، وجود پدیده شکست مذاب، صافی سطح محصول و ا ...
اطلاعات بیشتر
راهکارهای مناسب برای پیشگیری از ایجاد مشکلات ظاهری محصول

راهکارهای مناسب برای پیشگیری از ایجاد مشکلات ظاهری محصول

راهکارهای مناسب برای پیشگیری از ایجاد برخی از عمده مشکلات ظاهری محصول نهایی سوختگی و زردشدگی محصول علت این امر به طور کلی، افزایش دمای نواحی ای از اکسترودر و قالب به بیش از 195 درجه سانتیگراد است. به خاطر داشته باشید که اسپایدر و آ ...
اطلاعات بیشتر