English

کیمیاران تولید کننده افزودنی های پلیمری و پایدارکننده های پی وی سی

چشم انداز و ماموریت

شرکت کیمیاران تولید کننده انواع افزودنی های پلیمری، براساس اصول مشتری مداری و برپایه استقرار سیستم مدیریت کیفیت

ISO9001:2008)) اصول زیر را سرلوحه خود قرار داده است :

  • افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق تمرکز بر نیازها و خواسته ها، ارتقاء و ثبات سطح کیفی محصولات
  • افزایش بهره وری، توانمندی و رضایتمندی نیروی انسانی و ارتقاء دانش فنی و مهارت ها از طریق آموزش های مؤثر و مستمر
  • اصلاح فرایندهای کاری در جهت بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت سازمان
  • برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با کلیه ذینفعان شرکت
  • تمرکز بر شناسایی و ارزیابی بازارهای جدید 

    چشم انداز:

    پیشرو در توليد با كيفيت وعرضه مناسب انواع افزودنی هاي پليمري در خاورمیانه.