English

کیمیاران: تولید کننده افزودنی های پلیمری (استابیلایزرهای پی وی سی و روان کننده ها)

اخبار با برچسب اختلاط آمیزه ها

برگزاری دو دوره آموزشی توسط انستیتو پلیمر کیمیاران در شهر شیراز

برگزاری دو دوره آموزشی توسط انستیتو پلیمر کیمیاران در شهر شیراز

 انستیتو پلیمر کیمیاران دوره های آموزشی فرایند اختلاط  آمیزه ها و فرایند اکستروژن ویژه کارشناسان کنترل کیفیت و سرپرستان را  در شهر شیراز برگزار می کند.
اطلاعات بیشتر