English

کیمیاران تولید کننده افزودنی های پلیمری و پایدارکننده های پی وی سی

آموزشگاه فنی و حرفه ای صنایع شیمیایی – پلیمر کیمیاران

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

افتتاح آموزشگاه فنی و حرفه ای صنایع شیمیایی-پلیمر در استان البرز

 آموزشگاه فنی و حرفه ای صنایع شیمیایی – پلیمر کیمیاران

 مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای صنایع شیمیایی – پلیمر به نام کیمیاران صادر شد. این مرکز آموزشی در شهر کرج واقع شده است و دارای سالن آموزشی بسیار مجهزی است.