English

کیمیاران تولید کننده افزودنی های پلیمری و پایدارکننده های پی وی سی

دریافت گواهی (ISO9001-2008) در سیستم مدیریت کیفیت

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

شرکت کیمیاران تولید کننده انواع افزودنی های صنعت پلیمری، بر اساس اصول مشتری مداری موفق به دریافت گواهی (ISO9001-2008) در سیستم مدیریت کیفیت از شرکت IMQ گردید.

دریافت گواهی (ISO9001-2008) در سیستم مدیریت کیفیت