English

کیمیاران تولید کننده افزودنی های پلیمری و پایدارکننده های پی وی سی

برگزاری هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

تقدیر از شرکت کیمیاران در هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

برگزاری هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی امروز شنبه 5 اسفند  همزمان با روز ملی مهندس برگزار شد.
طی این مراسم تقدیر نامه دو ستاره ی تعالی پتروشیمی به شرکت کیمیاران اهدا گردید. 
آقای مهندس غیاثی رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیاران این جایزه را دریافت نمودند.