English

کیمیاران تولید کننده افزودنی های پلیمری و پایدارکننده های پی وی سی

محصولات دسته پایدارکننده های پایه سرب - پایدار کننده های اتصالات

GH143ZAP

GH143ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، که علاوه بر روان کننده دارای افزودنی های مناسب برای تولید بهتر و آسان تر است. این افزودنی ها موجب کاهش وابستگی تولید به شرایط فرایندی است. ویژگی مهم این محصول بهـبود پخت است.
اطلاعات بیشتر
GH145ZAP

GH145ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، که علاوه بر روان کننده دارای افزودنی های مناسب برای تولید بهتر و آسان تر است. این افزودنی ها موجب کاهش وابستگی تولید به شرایط فرایندی است. ویژگی مهم این محصول بهـبود پخت و هم چنین کاهش میزان مصرف استابیلایزر است.
اطلاعات بیشتر
GH148ZAP

GH148ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، كه داراي ميزان متناسبي از روان كننده‌هاي داخلی و خارجی می‌باشد. در نتیجه از لحاظ تنظیم دما، زمان، فشار و سرعت تولید، بازه وسیعی را خواهیم داشت. با توجه به این خواص می‌توان در هنگام تولید، پخت عالی، محصولی با سطح صاف و ابعاد ثابت به دست آورد. ویژگی مهم این محصول بهـبود پخت و درنتیجه بهتر شدن نتیجه آزمـون حرارت دهی است.
اطلاعات بیشتر
GH408TBL

GH408TBL

نمک تری بازیک سولفات سرب، پودری است سفید رنگ و سمی که در اسید نیتریک، اسید هیدروکلریک غلیظ گرم، استات آمونیوم و استات سدیم حل می شود اما در آب نامحلول است. این محصول به عنوان پایدارکننده حرارتی پی وی سی اعم از محصولات سخت و نرم از جمله لوله، اتصالات و عایق، روکش کابل کاربرد دارد.
اطلاعات بیشتر