English

کیمیاران تولید کننده افزودنی های پلیمری و پایدارکننده های پی وی سی

محصولات دسته اتصالات - استابیلایزرها

GH142ZAP

GH142ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب برای تولید اتصالات تزریقی، که علاوه بر روان کننده دارای افزودنی های مناسب برای تولید بهتر و آسان تر است. این افزودنی ها موجب کاهش وابستگی تولید به شرایط فرایندی شده و در نتیجه از لحاظ تنظیم دما، زمان، فشار و سرعت تولید، بازه وسیعی خواهیم داشت. ویژگی مهم این محصول ایجاد پایداری حرارتی بالا در عین پخت خوب است.
اطلاعات بیشتر
GH143ZAP

GH143ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، که علاوه بر روان کننده دارای افزودنی های مناسب برای تولید بهتر و آسان تر است. این افزودنی ها موجب کاهش وابستگی تولید به شرایط فرایندی است. ویژگی مهم این محصول بهـبود پخت است.
اطلاعات بیشتر
GH145ZAP

GH145ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، که علاوه بر روان کننده دارای افزودنی های مناسب برای تولید بهتر و آسان تر است. این افزودنی ها موجب کاهش وابستگی تولید به شرایط فرایندی است. ویژگی مهم این محصول بهـبود پخت و هم چنین کاهش میزان مصرف استابیلایزر است.
اطلاعات بیشتر
GH148ZAP

GH148ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، كه داراي ميزان متناسبي از روان كننده‌هاي داخلی و خارجی می‌باشد. در نتیجه از لحاظ تنظیم دما، زمان، فشار و سرعت تولید، بازه وسیعی را خواهیم داشت. با توجه به این خواص می‌توان در هنگام تولید، پخت عالی، محصولی با سطح صاف و ابعاد ثابت به دست آورد. ویژگی مهم این محصول بهـبود پخت و درنتیجه بهتر شدن نتیجه آزمـون حرارت دهی است.
اطلاعات بیشتر
GH149ZAP

GH149ZAP

استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، كه داراي ميزان متناسبي از روان كننده‌هاي داخلی و خارجی می‌باشد. در نتیجه از لحاظ تنظیم دما، زمان، فشار و سرعت تولید، بازه وسیعی را خواهیم داشت. با توجه به این خواص می‌توان در هنگام تولید، پخت عالی، محصولی با سطح صاف و ابعاد ثابت به دست آورد. اين محصول براي سايزهاي بالا طراحي شده و ویژگی مهم آن افزايش سرعت توليد و بهبود پخت و در نتيجه آزمون حرارتي دهي مي‌باشد.
اطلاعات بیشتر